Maxfiylik siyosati

Bizning kompaniya sifat va maxfiylik muammolari haqida xaridorga uziga shifokorlik etishni taqozo qiladi. Uning shakli kompaniyamizga, mijozlarimizga va xaridorga nimadandir shikoyat bo'lishi mumkin.

Maxfiylik siyosatimiz birinchidan, bizning va xaridorga tegishli ma'lumotlarni muhofaza qilishni va himoya qilishni talab qiladi. Biz mijozlarimizning shaxsiy ma'lumotlari, to'lov tafsilotlari va boshqa maxfiy ma'lumotlarni hech qanday tashqi shaxslarga nashr etmaymiz va ulardan himoya qilamiz.

Maxfiylik Sifat Standartlari

Biz xaridorga tegishli ma'lumotlarni to'g'ri shiddat va siyosat bilan muhofaza qilishga harakat qilamiz. Bu ma'lumotlarni hech qanday yetishmovchilikdan, yo'q qilish yoki tarqatishdan himoya qilamiz.

Biz IT mas'uliyatimiz bo'yicha maxfiylikning yuqori sifat standartlarini qo'llaymiz. Ushbu standartlar sayohat ushbu maqsadlarga erishish, ma'lumotlarni muhofaza qilish va xaridorga qarshi tarqatuvlardan himoya qilish uchun qo'llaniladi.

  • Xaridor ma'lumotlari maxfiy tarzda muhofaza qilinadi.
  • Xaridorlarga tegishli faoliyat uchun faqat kerakli ma'lumotlar olinadi.
  • Xaridorga tegishli ma'lumotlarni talab qilinadigan tashqi shaxslarga topshirish yo'q.
  • Xaridorga tegishli ma'lumotlarni faraziylashtirishga harakat qilinadi.

Maxfiylik Suhbatlar

Biz xaridorga tegishli ma'lumotlarni elektron pochta orqali olib tashlashimiz mumkin. Biz telegraf orqali ma'lumot almashishdan ham uzoq turishimizga harakat qilamiz.

Mijozlarimizga nima so'raldi? Bizga bu ariza qilinadi va xulosa qilingan talablarimizni xatrlatadigan maxfiylik nutqini beramiz. Biz telefon orqali ham olinishi mumkin.